مدل‌های مو راجر فدرر در گذر زمان


آیا می‌دانستید فدرر زمانی موهایش را بلوند می‌کرده؟

تنیسفا – شکی نیست که راجر فدرر یکی از باوقارترین ورزشکاران جهان است و همه او را به عنوان یک جنتملمن واقعی می‌شناسیم. اما شاید برایتان جالب باشد که بدانید او در نوجوانی و جوانی اینقدر هم مبادی آداب نبوده و اتفاقاً شخصیت سرکشی داشته است که شاید بتوان این را از مدل‌های مویی که انتخاب می‌کرده فهمید. در ویدیوی زیر مدل‌های مو فدرر را از نوجوانی تا به امروز تماشا می‌کنید.

Write a Comment